Monday, 30/11/2020 - 18:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Xuân

KE HOACH NAM 2020-2021 theo tháng

KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG

THÁNG 8 NĂM 2020

Nội dung

Q Lý

Thực hiện

Điều chỉnh bổ sung

- Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh khối 6 năm học 2020-2021

- Tập trung CBGVNV,  ổn định tổ chức nhà trường.

- Tổ chức bồi dưỡng chính trị cho 100% CBGVNV.

-  Hoàn thiện sửa chữa về cơ sở vật chất.

- Tổ chức lao động VSMT.

- Tổ chức LĐ VSMT, vệ sinh lớp học, phun khử khuẩn toàn trường

- Rà soát đội ngũ GV tiếng anh, tổng hợp số liệu học sinh theo chương trình tiếng anh 10 năm.

-Phân công chuyên môn, sắp TKB. Phân công điều tra phổ cập

 

-Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

HP

 

BGH

 

 

BGH

Hộiđồng tuyển sinh.

Toàn trường

 

Toàn trường

 

Ban lao động,

 

GVđược phân công.

GVđược phân công, y tế.

 

TTCM.

 

TTCM, CTCĐ’

TK phổ cập.

GVđược phâncông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 9 NĂM 2020

Nội dung

Q Lý

Thực hiện

Điều chỉnh bổ sung

- Tập trung HS, ổn định tổ chức lớp học.

-Tiếp tục tuyên truyền phòng chống covid-19.

-Tổ chức KT lại, xét lên lớp sau KT lại cho HS có XL HL yếu.

-Tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm”

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tập thể, cá nhân.

-Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện ATGT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nạn bạo lực học đường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng h/s giỏi, phụ đạo h/s yếu.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác điều tra phổ cập.

- Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

- Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC – CĐ.

-Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2020- 2021.

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

PHT

 

 

BGH

 

 

PHT

 

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

GV-HS

 

Y tế, TPT, GVCN.

 

GV - HS

 

Toàn trường

 

GV được PC

 

 

HT, HP, TT...

 

 

TPT, GVCN

 

 

 

GV được phân công.

 

GV được phân công.

GV được phân công.

GV được phân công.

GV được phân công.

 

Toàn trường

 

Toàn thể GV

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 10 NĂM 2020

Nội dung

Q lý

Thực hiện

Điều chỉnh bổ sung

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn trong tháng.

- Tổ chức Hội nghị CBVC, Công đoàn. Chỉ đạo tổ chức  đại hội liên đội.

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, đội tuyển TDTT.

- Bồi dưỡng và dự thi GV dạy giỏi cấp TP các môn toán, sinh, thể dục.

-Tham gia chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm “ Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”.

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do Phòng GDĐT tổ chức.

- XD kế hoạch kiểm tra hồ sơ cá nhân, tập thể.

-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác điều tra phổ cập.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức kiếm tra giữa kì.

 

HT

 

BGH

BCHCĐ

BGH

 

BGH

 

 

 

PHT

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

 

PHT

 

PHT

 

GV -HS

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

GV đăng kí dự thi cấp TP

 

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

 

GV được PC.

 

 

GV được PC.

 

BCHCĐ

 

GV được PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 11 NĂM 2020

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Phát động thi đua  chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Bồi dưỡng và dự thi KHKT dành cho HS trung học cấp TP.

- Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

- Tham dự đầy đủ  các  lớp tập huấn do ngành tổ chức

- Tổ chức Hội Văn nghệ và các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, sơ kết thi đua chặng I.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo h/s yếu kém.

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tập thể.

Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng.

 

HT

 

BGH

 

PHT

 

BGH

 

BGH

 

 

 

BGH

 

BGH

 

 

 

 

GV-HS

 

GV được PC

 

GV được PC

 

GV được PC

 

Toàn trường

 

 

 

GV được PC

 

GV được PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 12 NĂM 2020

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

-  Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐNDVN - ngày quốc phòng toàn dân.

-Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

-Tham gia chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm “ Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”.

- Bồi dưỡng và dự thi điền kinh cấp thành phố.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ I.

-  Học tập lại văn bản đánh giá xếp loại học sinh.(Thông tư 58, 26)

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 22/12, thi nghi thức đội .

 

HT

 

 

PHT

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

 

GV-HS

 

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

GV được PC

 

GV

 

TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 01 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân.

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra học kì I.

 - Sơ kết thi đua HK I. Phân công chuyên môn HK II.

- Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch. Dự đầy đủ các chuyên đề do cấp trên tổ chức.

- Bồi dưỡng và dự thi TDTT, thi cờ vua cấp TP.

- Tổ chức họp phụ huynh toàn trường, thông báo kết quả học kỳ I, triển khai kế hoạch học kỳ II.

-  Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng theo kế hoạch.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên 09/01.

- Tiếp tục bồi dưỡng H/S giỏi, phụ đạo H/S yếu

-  XD kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường nhân dịp nghỉ tết âm lịch.

 

HT

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

 

 

GV - HS

 

GV

 

GV được phân công

GV được phân công

 

GV được phân công

 

GVCN

 

GV được phân công

GV được phân công

 

GV được phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 02 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Tiếp tục phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân.

-Tổ chức các hoạt động tuyền truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng

-  Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch. Dự đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.

-Tham gia chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm “ Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển và dự thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 cấp TP.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra theo KH

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cho H/S toàn trường tham quan làng nghề.

- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng, hồ sơ GV.

 

HT

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

GV-HS

 

TPT

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

 

 

GV được PC

 

 

TT, TP

 

GVCN .

 

BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 3 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng, tổ chức thao giảng .

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

 -  Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa  kỳ II.

- Bồi dưỡng và dự thi H/S giỏi cấp tỉnh (nếu có) các môn văn hóa lớp 9.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Tổ chức thi khéo tay nhân dịp 8/3.

- Tổ chức giải đấu bóng đá cấp trường nhân dịp 26/3.

-Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới nhân dịp 26/3.

-  Thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá phong trào“ XDTHTT- HSTC”

- Tiếp tục tham mưu để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường

 

 

 

HT

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

 

GV-HS

 

 

GV được phân công

 

GV được phân công

GV được phân công.

BCHCĐ – Đoàn TN.

GV được phân công

 GV được phân công

BCH đoàn

 

GV được phân công

GV được phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 4 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

-  Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4.

- Bồi dưỡng và dự thi Giao lưu học sinh giỏi lớp 6,7,8 môn văn, toán, anh cấp TP.

- Bồi dưỡng và dự thi TPT đội giỏi cấp TP.

 - Hoàn thiện kiểm tra hồ sơ lớp 9

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

-Tham gia chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm “ Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”.

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm lớp, lịch báo giảng theo kế hoạch.

- Hoàn thiện kế hoạch thanh tra chuyên môn, kiểm tra  toàn diện.

 -  Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II.

 

BGH

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

GV

 

 

GV đc PC

 

TPT

 

GV

 

GV

 

GV được PC

 

TT,TP

 

GV được PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 5 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều Điều chỉnh bổ sung

-  Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng.

 -  Tổ chức ôn tập và kiểm tra chất lượng học kỳ II theo chỉ đạo của chuyên môn ngành và theo PPCT.

- Tổ chức chấm trả bài, vào sổ  điểm, học bạ đúng quy chế. Đánh giá xếp loại H/S theo đúng quy chế

- Dự tập huấn xét tốt nghiệp THCS, tập huấn công tác thi đua khen thưởng.

-Hoàn thiện hồ sơ  xét  tốt nghiệp lớp 9

-Thực hiện đánh giá GV, đánh giá viên chức theo quy định.

- Thực hiện bình xét thi đua, tổng kết năm học. Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua, nộp các loại báo cáo đúng quy định.

- Trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ cho H/S  khối 9.

- Lập phương án trực hè bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường trong dịp hè.

- Kiểm kê thư viện, thiết bị, kiểm kê cơ sở vật chất.

- Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

BGH

 

 

BGH

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

BGH

 

BGH

GV

 

 

GV được PC

 

GV

 

 

GV

 

GV

 

HĐTĐKT

 

HĐTĐKT

 

 

GVCNK9

 

Tổ BV

Bộ phận TV TB, ban LĐ.

BTđoàn, TPT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 6 +7  NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm, duyệt học bạ các khối lớp.

- Thực hiện lịch trực hè,VS môi trường, lớp học theo kế hoạch.

- Cử GV dự đầy đủ các lớp tập huấn trong hè do cấp trên tổ chức.

-  Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh khối 6 năm học 2021- 2022.

- Thực hiện kế hoạch tổ chức cho cán bộ giáo viên nhân viên đi tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2021-2022.

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

 

 

BGH

BGH

 

NV

 

GV

 

HĐ tuyển sinh

 

BCH CĐ

 

 

 

BLĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Các hoạt động và các cuộc thi khác khi phòng GDĐT tổ chức, nhà trường sẽ triển khai kịp thời tới các bộ phận, cá nhân.     

                                                                           

          

THÁNG 8 NĂM 2020

Nội dung

Q Lý

Thực hiện

Điều chỉnh bổ sung

- Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh khối 6 năm học 2020-2021

- Tập trung CBGVNV,  ổn định tổ chức nhà trường.

- Tổ chức bồi dưỡng chính trị cho 100% CBGVNV.

-  Hoàn thiện sửa chữa về cơ sở vật chất.

- Tổ chức lao động VSMT.

- Tổ chức LĐ VSMT, vệ sinh lớp học, phun khử khuẩn toàn trường

- Rà soát đội ngũ GV tiếng anh, tổng hợp số liệu học sinh theo chương trình tiếng anh 10 năm.

-Phân công chuyên môn, sắp TKB. Phân công điều tra phổ cập

 

-Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

HP

 

BGH

 

 

BGH

Hộiđồng tuyển sinh.

Toàn trường

 

Toàn trường

 

Ban lao động,

 

GVđược phân công.

GVđược phân công, y tế.

 

TTCM.

 

TTCM, CTCĐ’

TK phổ cập.

GVđược phâncông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 9 NĂM 2020

Nội dung

Q Lý

Thực hiện

Điều chỉnh bổ sung

- Tập trung HS, ổn định tổ chức lớp học.

-Tiếp tục tuyên truyền phòng chống covid-19.

-Tổ chức KT lại, xét lên lớp sau KT lại cho HS có XL HL yếu.

-Tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm”

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tập thể, cá nhân.

-Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện ATGT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nạn bạo lực học đường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng h/s giỏi, phụ đạo h/s yếu.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác điều tra phổ cập.

- Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

- Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC – CĐ.

-Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2020- 2021.

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

PHT

 

 

BGH

 

 

PHT

 

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

GV-HS

 

Y tế, TPT, GVCN.

 

GV - HS

 

Toàn trường

 

GV được PC

 

 

HT, HP, TT...

 

 

TPT, GVCN

 

 

 

GV được phân công.

 

GV được phân công.

GV được phân công.

GV được phân công.

GV được phân công.

 

Toàn trường

 

Toàn thể GV

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 10 NĂM 2020

Nội dung

Q lý

Thực hiện

Điều chỉnh bổ sung

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn trong tháng.

- Tổ chức Hội nghị CBVC, Công đoàn. Chỉ đạo tổ chức  đại hội liên đội.

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, đội tuyển TDTT.

- Bồi dưỡng và dự thi GV dạy giỏi cấp TP các môn toán, sinh, thể dục.

-Tham gia chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm “ Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”.

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do Phòng GDĐT tổ chức.

- XD kế hoạch kiểm tra hồ sơ cá nhân, tập thể.

-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác điều tra phổ cập.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức kiếm tra giữa kì.

 

HT

 

BGH

BCHCĐ

BGH

 

BGH

 

 

 

PHT

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

 

PHT

 

PHT

 

GV -HS

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

GV đăng kí dự thi cấp TP

 

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

 

GV được PC.

 

 

GV được PC.

 

BCHCĐ

 

GV được PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 11 NĂM 2020

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Phát động thi đua  chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Bồi dưỡng và dự thi KHKT dành cho HS trung học cấp TP.

- Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

- Tham dự đầy đủ  các  lớp tập huấn do ngành tổ chức

- Tổ chức Hội Văn nghệ và các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, sơ kết thi đua chặng I.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo h/s yếu kém.

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tập thể.

Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng.

 

HT

 

BGH

 

PHT

 

BGH

 

BGH

 

 

 

BGH

 

BGH

 

 

 

 

GV-HS

 

GV được PC

 

GV được PC

 

GV được PC

 

Toàn trường

 

 

 

GV được PC

 

GV được PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 12 NĂM 2020

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

-  Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐNDVN - ngày quốc phòng toàn dân.

-Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

-Tham gia chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm “ Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”.

- Bồi dưỡng và dự thi điền kinh cấp thành phố.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ I.

-  Học tập lại văn bản đánh giá xếp loại học sinh.(Thông tư 58, 26)

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 22/12, thi nghi thức đội .

 

HT

 

 

PHT

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

 

GV-HS

 

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

GV được PC

 

GV

 

TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 01 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân.

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra học kì I.

 - Sơ kết thi đua HK I. Phân công chuyên môn HK II.

- Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch. Dự đầy đủ các chuyên đề do cấp trên tổ chức.

- Bồi dưỡng và dự thi TDTT, thi cờ vua cấp TP.

- Tổ chức họp phụ huynh toàn trường, thông báo kết quả học kỳ I, triển khai kế hoạch học kỳ II.

-  Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng theo kế hoạch.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên 09/01.

- Tiếp tục bồi dưỡng H/S giỏi, phụ đạo H/S yếu

-  XD kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường nhân dịp nghỉ tết âm lịch.

 

HT

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

 

 

GV - HS

 

GV

 

GV được phân công

GV được phân công

 

GV được phân công

 

GVCN

 

GV được phân công

GV được phân công

 

GV được phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 02 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Tiếp tục phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân.

-Tổ chức các hoạt động tuyền truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng

-  Thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch. Dự đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.

-Tham gia chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm “ Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển và dự thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 cấp TP.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra theo KH

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cho H/S toàn trường tham quan làng nghề.

- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng, hồ sơ GV.

 

HT

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

GV-HS

 

TPT

 

GV được PC

 

 

GV được PC

 

 

 

GV được PC

 

 

TT, TP

 

GVCN .

 

BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 3 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng, tổ chức thao giảng .

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

 -  Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa  kỳ II.

- Bồi dưỡng và dự thi H/S giỏi cấp tỉnh (nếu có) các môn văn hóa lớp 9.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Tổ chức thi khéo tay nhân dịp 8/3.

- Tổ chức giải đấu bóng đá cấp trường nhân dịp 26/3.

-Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới nhân dịp 26/3.

-  Thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá phong trào“ XDTHTT- HSTC”

- Tiếp tục tham mưu để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường

 

 

 

HT

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

 

GV-HS

 

 

GV được phân công

 

GV được phân công

GV được phân công.

BCHCĐ – Đoàn TN.

GV được phân công

 GV được phân công

BCH đoàn

 

GV được phân công

GV được phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 4 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

-  Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4.

- Bồi dưỡng và dự thi Giao lưu học sinh giỏi lớp 6,7,8 môn văn, toán, anh cấp TP.

- Bồi dưỡng và dự thi TPT đội giỏi cấp TP.

 - Hoàn thiện kiểm tra hồ sơ lớp 9

- Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, thực hiện chuyên đề cơ sở theo kế hoạch.

-Tham gia chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm “ Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”.

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm lớp, lịch báo giảng theo kế hoạch.

- Hoàn thiện kế hoạch thanh tra chuyên môn, kiểm tra  toàn diện.

 -  Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II.

 

BGH

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

GV

 

 

GV đc PC

 

TPT

 

GV

 

GV

 

GV được PC

 

TT,TP

 

GV được PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 5 NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều Điều chỉnh bổ sung

-  Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng.

 -  Tổ chức ôn tập và kiểm tra chất lượng học kỳ II theo chỉ đạo của chuyên môn ngành và theo PPCT.

- Tổ chức chấm trả bài, vào sổ  điểm, học bạ đúng quy chế. Đánh giá xếp loại H/S theo đúng quy chế

- Dự tập huấn xét tốt nghiệp THCS, tập huấn công tác thi đua khen thưởng.

-Hoàn thiện hồ sơ  xét  tốt nghiệp lớp 9

-Thực hiện đánh giá GV, đánh giá viên chức theo quy định.

- Thực hiện bình xét thi đua, tổng kết năm học. Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua, nộp các loại báo cáo đúng quy định.

- Trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ cho H/S  khối 9.

- Lập phương án trực hè bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường trong dịp hè.

- Kiểm kê thư viện, thiết bị, kiểm kê cơ sở vật chất.

- Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

BGH

 

 

BGH

 

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

BGH

BGH

 

BGH

GV

 

 

GV được PC

 

GV

 

 

GV

 

GV

 

HĐTĐKT

 

HĐTĐKT

 

 

GVCNK9

 

Tổ BV

Bộ phận TV TB, ban LĐ.

BTđoàn, TPT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 6 +7  NĂM 2021

Nội dung

QL

TH

Điều chỉnh bổ sung

- Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm, duyệt học bạ các khối lớp.

- Thực hiện lịch trực hè,VS môi trường, lớp học theo kế hoạch.

- Cử GV dự đầy đủ các lớp tập huấn trong hè do cấp trên tổ chức.

-  Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh khối 6 năm học 2021- 2022.

- Thực hiện kế hoạch tổ chức cho cán bộ giáo viên nhân viên đi tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2021-2022.

BGH

 

BGH

 

BGH

 

BGH

 

 

BGH

 

 

 

BGH

BGH

 

NV

 

GV

 

HĐ tuyển sinh

 

BCH CĐ

 

 

 

BLĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Các hoạt động và các cuộc thi khác khi phòng GDĐT tổ chức, nhà trường sẽ triển khai kịp thời tới các bộ phận, cá nhân.     

                                                                           

          

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 1: Phần mềm ViettelStudy) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Một số biện pháp dạy học, giao việc cho học sinh học tập tại nhà 06/02/20

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà do dịch cúm do chuẩn mới vi rút Corona gây ra, Sở GDĐT Thái Nguyên đã có văn bản số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 hướng dẫn tổ chức hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị.

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 2: Công cụ tiện ích của Google) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 6
Tháng 11 : 437
Năm 2020 : 5.527