Monday, 30/11/2020 - 17:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Xuân

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS PHÚC XUÂN

PHÂN CÔNG CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT

1. Đồng chí:  Lê Thị Thái Hà Hiệu trưởng

 Chịu trách nhiệm trước phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên, UBND Thành Phố Thái Nguyên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

 Là Trưởng ban thi đua, Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV và học sinh trong trường.

 Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:

 Tài chính, kế hoạch, Cơ sở vật chất.

 Công tác nhân sự.

 Các vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách của CBGV.

 Các vấn đề liên quan đến học sinh (Duyệt đầu vào lớp 6 và đầu ra lớp 9; Chuyển đi, chuyển đến, kỷ luật…).

 Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng.

 Công tác - kiểm tra nội bộ trường học;

 Quản lý hồ sơ CB, GV, NV;

 Chỉ đạo thực hiện công tác thư viện, thiết bị, y tế học đường và các tổ chức xã hội khác (Chữ thập đỏ, Khuyến học…).

 Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

 Chỉ đạo công tác tuyển sinh, biên chế lớp học.

 Là Phó giám đốc TTHTCĐ, tham gia các hoạt động của TTHTCĐ.

 Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của nhà trường; Tiếp tục xây dựng chiến lư­ợc phát triển giáo dục nhà trư­ờng 2015- 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

 Trực tiếp ký duyệt kế hoạch của các tổ chức đoàn thể, kế hoạch chuyên môn của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động  nhà trường.

  Sinh hoạt với tổ KHTN.

 2. Đồng chí: Đỗ Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

Quản lý, chỉ đạo thực hiện chung  công tác chuyên môn Nhà trường như:

Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn.

Quản  lý, điều hành các hoạt động chuyên môn.

 Phân công chuyên môn, làm TKB.

 Phụ trách các nề nếp dạy và học trong nhà trường.

 Chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên.

 Chỉ đạo mũi nhọn GV giỏi, các kỳ thi và cuộc thi HS giỏi các cấp, thi vào Trung học phổ thông.

 Chỉ đạo công tác xét tốt nghiệp, công tác Phổ cập giáo dục.

 Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề, ngoại khoá, giáo dục hướng nghiệp, dạy học tự chọn, dạy nghề, công tác dạy thêm, học thêm…

 Tổ chức chỉ đạo các chuyên đề chung toàn trường.

 Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

 Ký duyệt các hoạt động về chuyên môn của giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực chuyên môn khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

 Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn: Sổ điểm chính và Học bạ; Lịch báo giảng, Sổ đầu bài, kế hoạch của hai tổ, kế hoạch giảng dạy của giáo viên ...).

 Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn hai tổ và tổng hợp toàn trường.

Là Trưởng ban hoạt động ngoài giờ, Công nghệ thông tin, sinh hoạt tập thể,

Các hoạt động về ATGT và Phụ trách lao động vệ sinh môi trường, các hoạt động

xã hội khác…..

 Giúp hiệu tr­ưởng về công tác Đảng, các báo cáo của UBND xã, giải quyết những công việc đ­ược hiệu trư­ởng uỷ quyền.

Giúp hiệu tr­ưởng giải quyết những công việc đ­ược uỷ quyền hoặc khi hiệu trưởng đi vắng.

Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước phòng GDĐT và UBND TP.

Sinh hoạt chuyên môn với tổ KHXH.

 3. Đồng chí: Lê Thị Hằng chủ tịch công đoàn

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:

Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động công đoàn theo Điều lệ Công đoàn.

Là Phó ban thi đua, Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của  CB, GV, NV trong trường.

Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ giáo viên.

Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4. Đồng chí:  Nguyễn Thị Hảo-  Thư ký hội đồng sư phạm

Là thư ký các ban trong trường tham gia soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của HĐSP, của tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường.

 Giúp hiệu trưởng soạn thảo các văn bản hành chính về các hoạt động giáo dục của nhà trường; thống kê, tổng hợp các số liệu hàng tuần, hàng tháng, cuối kỳ và cuối năm.

Trực và theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng, giải quyết các công việc được Hiệu tr­ưởng uỷ quyền.

Tham gia các hoạt động khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

5. Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng -Tổng phụ trách đội

 Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM

 Tham gia cùng Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong  trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

 Kết hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn; phụ trách thông tin trên trang web nhà trường về phần đoàn đội.

 Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công.

 Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP HCM.

 Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện nền nếp, các quy định, các hoạt động của học sinh toàn trường.

 Quản lý và chịu trách nhiệm  về tài sản của Đội. (Theo biên bản tiếp nhận tài sản hàng năm).

 Quản lý, theo dõi các hoạt động ,các chỉ số thi đua của học sinh toàn trường.

 Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm (5/9, 15/10, 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 26/3,30/4-1/5,19/5).

 Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh.

 Phối hợp với Y tế trong công tác vệ sinh môi trường và lao động công ích của nhà trường.

  Làm một số công việc khác khi được Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phân công.

7. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Hồng - Bí thư Đoàn THCS Hồ Chí Minh

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM

Tham gia cùng Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong  trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công.

Kết hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn; phụ trách thông tin trên trang web nhà trường về phần đoàn đội.

8. Tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn

8.1 Tổ trưởng chuyên môn

Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

 Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây

dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học; theo

dõi thực hiện phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của tổ.

 Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

 Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

 Chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm cho các tổ viên.

 Thực hiện kiểm tra nội bộ đối với giáo viên.

 Điều hành các  hoạt động chuyên môn trong phạm vi tổ. (Sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thao giảng, dự giờ tổ viên, chuyên đề,  phân công dạy thay…).

 Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần trên một tháng: lần 1 vào tuần 2, lần 2 vào tuần 3 của tháng.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. Theo dõi chấm công hàng ngày tổ viên.

8.2  Tổ phó chuyên môn

  Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.

  Soạn thảo, ghi chép và tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.

 Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được Ban giám hiệu phân công, hoặc tổ trưởng uỷ quyền.

Tham gia một số hoạt động khác khi đựơc Ban giám hiệu phân công.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO GIÁO VIÊN

( có phân công chuyên môn kèm theo)

          1. Nhiệm vụ của giáo viên       

          * Giáo viên bộ môn

 Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh.

 Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.

 Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Đến trường, ra vào lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động dạy học và giáo dục do nhà trường tổ chức.

 Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

 Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

 Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác phổ cập giáo dục của nhà trường, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

 Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh.

         Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

Thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công       

   * Giáo viên chủ nhiệm lớp

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn còn thực hiện các nội dung sau đây:

 Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

 Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

 Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.

 Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh.

 Báo cáo thường kỳ vào 25 hàng tháng hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

1. Đồng chí: Nông Thị Diệu Linh - Tổ trưởng tổ văn phòng - Kế toán:

Phụ trách một số mặt công tác sau:

 Tổ trưởng tổ văn phòng

 Xây dựng kế hoạch chung của tổ phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

 Chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của nhà trường.

  Điều hành các hoạt động trong phạm vi tổ.

 Theo dõi chấm công làm việc hàng ngày của CB, GV, CNV.

Nhân viên kế toán:

 Phụ trách công tác kế toán của nhà trường; Thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí từng tháng, quí, năm theo chế độ qui định của Bộ tài chính và ngành cấp trên.

 Thực hiện lưu trữ các hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán theo qui định của bộ tài chính. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, công khai minh bạch, tham mưu với Hiệu trưởng về công tác sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động giáo dục trong nhà trường đúng mục đích có hiệu quả.

 Hàng năm tiến hành kiểm kê tài sản, thực hiện khấu hao tài sản theo giá trị hao mòn khi sử dụng, những tài sản thanh lý phải có sự giám sát của Công Đoàn, Thanh tra nhân dân và bộ phận phụ trách.

 Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu được qui định tại Điều 5 và Điều 6, Chấp hành nghiêm chỉnh các hành vi bị cấm đối với kế toán được qui định tại Điều 14 của luật kế toán ban hành ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXHCNVN. 

 Không trực tiếp tham gia mua sắm, sửa chữa tài sản nhà trường. Thực hiện chế độ dự toán, chiết tính, báo giá có tính khả thi, đảm bảo hết sức tiết kiệm tài chính cho nhà trường.

 Hướng dẫn cặn kẽ, đầy đủ các hoá đơn chứng từ khi thực hiện thanh quyết toán.

 Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

2 . Đồng chí: Nguyễn Thị Hảo -Tổ phó tổ văn phòng - Văn thư thủ quỹ.

 Thực hiện công tác thủ quỹ

 Đảm bảo chi đúng đủ, an toàn theo lệnh chi của Hiệu trưởng.

 Cho giáo viên ứng tiền khi Hiệu trưởng duyệt. Tự ý cho ứng sẽ bị bồi thường khi nhà trường phát hiện theo lãi suất của ngân hàng.

 Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

 Thực hiện nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

 Thực hiện công tác Văn thư

 Quản trị hòm thư điện tử của nhà trường, Nhận công văn đi, đến vào sổ theo qui định và chuyển cho hiệu trưởng xử lý, giúp hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến.

 Nhận các loại báo, ấn phẩm, lập sổ ghi chép theo dõi và phân phối sử dụng, chịu trách nhiệm bảo quản lưu trữ, không để mất hoặc thất lạc.

 Đánh máy các loại văn bản hành chính của trường, vào số văn bản đúng qui định và gửi đi nhanh, kịp thời, đúng địa chỉ.

 Quản lý:

 Hồ sơ cán bộ theo quy định.

 Sổ Điểm và Học bạ học sinh; Sổ theo dõi và cấp phát văn bằng; gữi gìn nghiêm mật các loại giấy tờ, văn bản nhà trường...

 Sử dụng dấu đúng qui định, đúng mục đích, không để giáo viên, nhân viên đóng dấu tuỳ tiện.

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Duyên - Công tác thư viện

 Lập sổ theo dõi về việc mượn sử dụng sách báo văn hóa phẩm hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng.

 Phân loại cụ thể  về sách giáo khoa, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng.

 Hằng năm kiểm kê hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng SGK qua việc sử dụng. Số sách thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung.

 Bảo quản, vệ sinh thường xuyên. Nhập kho các loại sách vở được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.

 Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

 Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

4. Đồng chí Lương Thị Huế - Công tác thiết bị

 Lập sổ theo dõi về việc mượn sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học hàng ngày. Hàng tháng lập báo cáo về tình hình sử dụng.

 Phân loại cụ thể về thiết bị dạy học, sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng.

 Hằng năm kiểm tra hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng thiết bị qua việc sử dụng. Số sách, thiết bị thiếu phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung.

 Không cho học sinh, hoặc người không có trách nhiệm vào khu vực phòng thiết bị. Các thiết bị, tài sản có tên trong danh mục cấp về, khi kiểm tra thấy thiếu hoặc bị thất thoát mà không rõ lý do, thì nhân viên phụ trách phải chịu bồi thường. Các trường hợp đổ vỡ, hư hỏng đều phải lập biên bản hiện trạng và báo cáo Hiệu trưởng.

 Bảo quản, vệ sinh thường xuyên, không làm mất, hư  hỏng tài sản, thiết bị nhà trường. Nhập kho các loại thiết bị được cấp hoặc mua về, lập sổ ghi chép lưu trữ hoá đơn chứng từ trước khi đưa vào sử dụng.

 Quản lý các phòng chức năng.

 Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

 Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

5. Đồng chí: Trần Bích Liên  -  Nhân viên Y tế

 Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch công tác y tế  học đường.

 Phụ trách công việc của cán bộ y tế theo quy định của ngành.

 Sơ cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, quản lý sổ khám chữa bệnh của học sinh.

 Hàng ngày kiểm tra tình hình dịch bệnh của học sinh; Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường.

 Phụ trách nước uống và lao động trong nhà trường.

 Làm việc theo giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

 Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Hiệu trưởng.

Chú ý:

 Toàn thể CBGV, NV trong trường chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước BGH và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc được phụ trách đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.

 Trực cơ quan gồm BGH, HC, GV được phân công trực . Giáo viên được phân công trực ban đến theo dõi truy bài, theo dõi nề nếp ở các lớp từ đầu đến hết buổi học.

BGH hàng ngày theo dõi đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đúng quy định.

Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi  khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (sẽ có Quyết định bổ sung)./.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

                     Lê Thị Thái Hà

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 1: Phần mềm ViettelStudy) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Một số biện pháp dạy học, giao việc cho học sinh học tập tại nhà 06/02/20

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà do dịch cúm do chuẩn mới vi rút Corona gây ra, Sở GDĐT Thái Nguyên đã có văn bản số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 hướng dẫn tổ chức hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị.

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 2: Công cụ tiện ích của Google) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 6
Tháng 11 : 437
Năm 2020 : 5.527